Opplæring og trening

Ved å tilby et omfattende opplæringsprogram, gir vi våre samarbeidspartnere en grunnleggende innføring i virkemåte og vedlikehold av automatiske transmisjoner. Opplæringen består av tre deler.

Motul EVO Basic

Det grunnleggende om automatiske transmisjoners oppbygning og virkemåte. Hvordan argumentere og overtale kunden til å bytte transmisjonsolje. Motul transmisjonsoljer. Egenskaper og prinsipper ved påfylling. Flushingmaskinens oppbygging og virkemåte.

Motul EVO Essential

Tar for seg det grunnleggende om bruken av flushingmaskinen. Praktisk trening, men også en teoretisk del hvor deltakerne har anledning til å dele erfaringer samt motta råd og veiledning.

Motul EVO Expert

Et komplett kurs som består av fire moduler. Hver av modulene går over tre måneder, og her blir deltakerne introdusert for en ny type transmisjon i hver modul. Opplæringen er både teoretisk og praktisk. Hver modul er på 18 timer og går over to dager. Maks antall deltakere pr. gruppe er 10 personer. Deltakerne som gjennomfører kurset, mottar et deltakersertifikat.